Ekeby förskola

C Företaget Barnomsorg Bill

Ekeby Förskola ligger i Ekeby på Köpenhamnsgatan 8-10 och startade hösten 2011. Vi består av tre förskoleavdelningar: Cirkeln, Kvadraten och Triangeln för barn mellan 1-5 år. Vi bedriver vår pedagogiska verksamhet med inspiration från Montessori pedagogiken, Reggio Emilia samt Ur och Skur med Läroplan för förskolan (Lpfö18) som styrdokument. Våra lokaler har tidigare varit en vårdcentral som gjorts om till rymliga och ljusa ytor för förskoleverksamhet. Vi är belägna med närhet till natur och olika lekparker runt om i vårt närområde. Förskolan drivs av CF Barnomsorg.

Vi har förskoleplatser kvar inför HT 2019. Klicka på “Ansök om plats” knappen och fyll i formuläret på den nya sidan för att ställa ditt barn i vår kö.

Montessori

Pedagogiken bygger på Maria Montessoris noggranna observationer av barns utveckling. Hon kom bland annat fram till att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att få pröva på och lära sig nya saker och att barn gärna upprepar en sysselsättning som fångat deras intresse. Med dessa insikter skapande Maria Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet, att kunna välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

Reggio Emilia

På en Reggio Emilia inspirerad förskola sätts barnens val, dess förkunskaper, tankar och teorier i första rummet. Man lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin, som en hjälp för barnen att pröva och ompröva sina tankar och teorier. Det är inte en färdig produkt som är viktigt, utan själva processen. Vi skall vara i nuet och inte jaga målet.

Ur och skur

Idén i I Ur och skurs pedagogik är att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
 Ett förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Barnet är hela tiden i centrum.

Bildgalleri

Kontakta oss

Ekeby förskola

Ekeby förskola

Köpenhamnsgatan 8-10
752 64 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

Vi stänger 15.00 följande dagar: 30 april, 20 juni och 23 december 20-timmars barn erbjuds vistelsetid må-tors 08.45-13.45.

KONTAKT

ekebyforskola@cforetaget.se

Rektor: 070-020 95 14
Cirkeln: 070-020 95 23
Kvadraten: 070-020 95 24
Triangeln: 070-020 95 22

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se