Ekeby förskola

C Företaget Barnomsorg Bill

Ekeby Förskola ligger i Ekeby på Köpenhamnsgatan 8-10 och startade hösten 2011. Vi består av tre förskoleavdelningar: Cirkeln, Kvadraten och Triangeln för barn mellan 1-5 år.

Vi bedriver vår pedagogiska verksamhet med inspiration från Montessori pedagogiken, Reggio Emilia samt Ur och Skur med Läroplan för förskolan (Lpfö98) som styrdokument. Våra lokaler har tidigare varit en vårdcentral som gjorts om till rymliga och ljusa ytor för förskoleverksamhet. Vi är belägna med närhet till natur och olika lekparker runt om i vårt närområde. Förskolan drivs av CF Barnomsorg.

Läs mer

Telefon

070-020 95 14

Öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

Läs mer

E-post

ekebyforskola@cforetaget.se

Pin It on Pinterest

Share This