Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering

Enligt den nya Skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har vi som huvudman ansvar för att du som förälder ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål.

Om Du som förälder har klagomål/synpunkter på Ekeby förskolas verksamhet används nedanstående arbetsgång. Alla klagomål/synpunkter dokumenteras, utreds och följs upp.

Steg 1
Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Detta dokumenteras alltid! Om Du efter kontakt med personalen fortfarande inte är nöjd ta då kontakt med förskolechefen. Detta kan Du givetvis också göra direkt.

Steg 2
Använd förskolans blankett för att skriftligen lämna klagomål/synpunkter. Blanketten kan antingen lämnas direkt, eller skickas, till Ekeby förskola eller lämnas till någon personal på förskolan. Därefter tas klagomålet/synpunkten upp på nästföljande personalmöte. Förskolechef ansvarar för att uppföljning görs. Du har möjlighet att lämna in blanketten anonymt i lådan på förskolan, men då kan du inte få personlig återkoppling.

Steg 3
Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar du förskolechefen som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal.

Steg 4
Om du känner att du inte är nöjd med ditt svar från förskolechefen kan du kontakta huvudmannen, Olle Hallin

Kontaktuppgifter
Förskolechef, Ekeby förskola, ulrica.stromberg@cforetaget.se, 070-020 95 14
Entreprenör, C Företaget Barnomsorg, Olle Hallin, 0707-92 09 33
Utbildningsnämnden, http://skolsynpunkter.uppsala.se/ eller utbildningsnamnden@uppsala.se, 018-727 00 00

Ekeby förskola

Köpenhamnsgatan 8-10
752 64 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

Vi stänger 15.00 följande dagar: 30 april, 21 juni och 23 december 20-timmars barn erbjuds vistelsetid må-tors 09.00-14.00. Ni kan också ansöka om utökning till 30 timmar.

KONTAKT

ekebyforskola@cforetaget.se

Fsk. chef: 070-020 95 14
Cirkeln: 070-020 95 23
Kvadraten: 070-020 95 24
Triangeln: 070-020 95 22

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se