Ekeby förskola

Ekeby Förskola ligger i Ekeby på Köpenhamnsgatan 8-10 och startade hösten 2011. Vi består av tre förskoleavdelningar: Cirkeln, Kvadraten och Triangeln för barn mellan 1-5 år. Vi bedriver vår pedagogiska verksamhet med inspiration från Montessori pedagogiken och Reggio Emilia med Läroplan för förskolan (Lpfö18) som styrdokument. Våra lokaler har tidigare varit en vårdcentral som gjorts om till rymliga och ljusa ytor för förskoleverksamhet. Vi är belägna med närhet till natur och olika lekparker runt om i vårt närområde. Förskolan drivs av CF Barnomsorg.

Ekeby förskola

Ekeby Förskola ligger i Ekeby på Köpenhamnsgatan 8-10 och startade hösten 2011. Vi består av tre förskoleavdelningar: Cirkeln, Kvadraten och Triangeln för barn mellan 1-5 år. Vi bedriver vår pedagogiska verksamhet med inspiration från Montessori pedagogiken och Reggio Emilia med Läroplan för förskolan (Lpfö18) som styrdokument. Våra lokaler har tidigare varit en vårdcentral som gjorts om till rymliga och ljusa ytor för förskoleverksamhet. Vi är belägna med närhet till natur och olika lekparker runt om i vårt närområde. Förskolan drivs av CF Barnomsorg.

Öppettider

  • 07.00-17.00 (Mån-Fre)
  • Förskolan stänger kl:15.00 följande dagar: 30 april, dag före midsommarafton, 23/12
  • 20-timmars barn erbjuds vistelsetid må-tors 08.45-13.45.

Kontakt

Rektor: 070-020 95 14
Cirkeln: 070-020 95 23
Kvadraten: 070-020 95 24
Triangeln: 070-020 95 22

Uppsägning av plats
på förskolan

Du måste skriftligen säga upp
ditt barns plats i förskola.

Läroplan för förskolan

Våra pedagogiska verksamheter använder
LPFÖ 18 som styrdokument.

Information om förskolan

En presentation av vår förskola

Ansökan om förändring
i kontrakterad tid

Ändringar bör meddelas förskolan 4 veckor
innan ändringen träder i kraft.

Information

Information

Montessori

Pedagogiken bygger på Maria Montessoris noggranna observationer av barns utveckling. Hon kom bland annat fram till att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att få pröva på och lära sig nya saker och att barn gärna upprepar en sysselsättning som fångat deras intresse. Med dessa insikter skapande Maria Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet, att kunna välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

Reggio Emilia

På en Reggio Emilia inspirerad förskola sätts barnens val, dess förkunskaper, tankar och teorier i första rummet. Man lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin, som en hjälp för barnen att pröva och ompröva sina tankar och teorier. Det är inte en färdig produkt som är viktigt, utan själva processen. Vi skall vara i nuet och inte jaga målet.

Välkommen på visning

Funderar du på att söka plats på förskolan eller är intresserad av hur vi arbetar är du välkommen på en av våra visningar. Ansvarig pedagog är Frida Edung som arbetar på avdelningen cirkeln tfn: 070-020 95 23. Du kan även besöka oss om du redan har barn på förskolan, prata med en pedagog på respektive avdelning så kan ni tillsammans komma överens om en dag/del av dag som passar för er och verksamheten på förskolan.

Kontakta oss

Adress
Köpenhamnsgatan 8-10
752 64 Uppsala

VISA KARTA

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se