Ur och skur

I dén i I Ur och Skurs pedagogik är att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
Ett förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Barnet är hela tiden i centrum.

Mål för I Ur och Skur
I Ur och Skur målen är att, med läroplanen som grund ge barnen möjlighet att utveckla
kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Pedagogerna i I Ur och Skur strävar efter
att se till barnets olika utvecklingsnivåer
att vara nära barnet för att se dess behov, erfarenheter och förmågor
att förstå att barnen lär på olika sätt och under olika betingelser
I naturen blir mötet med den nya omgivningen en plats för aktivt sökande. Barnen tar initiativ och är aktiva i sin lek och lärsituation. I Ur och Skurs pedagoger är barnens vägledare och följeslagare. I naturen fångar vi barnens nyfikenhet och stöder dem i deras lärande. Där utvecklar de sin motorik och alla sina sinnen. Vi stöder dem i deras sociala, språkliga, matematiska, estetiska, naturvetenskapliga och tekniska utveckling. Leken spirar och vi har roligt tillsammans!

Ekeby förskola

Köpenhamnsgatan 8-10
752 64 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

Vi stänger 15.00 följande dagar: 30 april, 20 juni och 23 december 20-timmars barn erbjuds vistelsetid må-tors 08.45-13.45.

KONTAKT

ekebyforskola@cforetaget.se

Rektor: 070-020 95 14
Cirkeln: 070-020 95 23
Kvadraten: 070-020 95 24
Triangeln: 070-020 95 22

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se