Till föräldrar

Inskolning

Den första tiden på förskolan kallar vi för inskolning. Det är den tid då du och ditt barn i lugn och ro får bekanta er med oss som arbetar på förskolan. Inskolningen är inte bara till för barnet utan i lika hög grad för föräldrarna. Känner föräldrarna förtroende och tillit till förskolans personal kommer också barnet att göra det och inskolningen blir en bra start för alla.

När ni kommer till förskolan första dagen så kanske ert barn inte vill lämna ert knä/famn vilket är mycket vanligt. Barn är olika. Dess nyfikenhet brukar göra att man lämnar knä/famn för att kanske hämta den lilla hunden som ligger i korgen och sen komma tillbaka till knä/famn. Barnet kommer sen med hjälp av pedagogerna på avdelningen att ge sig ut på lite upptäcktsfärd. Det är då viktigt att du som förälder alltid sitter på samma plats under den första veckan. Ni föräldrar är den trygghet som barnet behöver och ibland när man är liten är det skönt att gå ut till mamma/pappa och tanka lite trygghet. Om ni börjar gå runt för att titta på miljön så blir ert barn osäkert och vill då inte lämna din sida.

Pedagogerna kommer att successivt bygga upp en kontakt med ditt barn. Barnet kommer inte lika ofta till dig, utan har upptäckt en lärande miljö som kan stimulera dess sinnen. Du blir mer och mer överflödig och det är dags att du lämnar barnet. Kortare stunder till allt längre stunder. Blir ditt barn ledsen när du går så ”stålsätt” dig och gå iväg och låt pedagogerna trösta ditt barn. Barnet får då känna att det är okey att få vara ledsen och arg och att det finns trygga famnar på förskolan. Du kan och ska alltid ringa förskolan och fråga hur det går detta för att du själv ska känna tillit till pedagogerna. Det är viktigt att du inte smiter iväg utan att säga Hej då! Då kan ditt barn känna sig lurat och inte släppa dig så lätt dagen efter. Tänk även på ditt kroppsspråk. Är du orolig som förälder så känner ditt barn av det.

Det är även viktigt att du som förälder finns tillgänglig hela den utsatta inskolningstiden så att vi pedagoger kan nå dig via telefon och att du kan komma med kort varsel om du behöver komma innan utsatt tid.

Preliminärt inskolningsschema

Vecka 1

 • Måndag kl:09.00-09.30
 • Tisdag kl:09.00-09.30
 • Onsdag kl:09.00-10.00
 • Torsdag kl:09.00-10.00
 • Fredag kl:08.30-10.30

Vecka 2

 • Måndag kl:08.30-10.30
 • Tisdag kl:08.30-11.30
 • Onsdag kl:08.30-11.30
 • Torsdag kl:08.30-13.30
 • Fredag kl:08.30-15.00

Under inskolningen behöver du ta ledigt från arbete eller studier. Du kanske inte tycker att ditt barn behöver någon inskolning. Hon/han är van att vara med andra barn och vuxna och det har gått bra. Du kanske har svårt att få ledigt, eller har svårt att komma ifrån ditt arbete av andra skäl. Men sett på lite längre sikt så är ditt fortsatta liv på arbetet och hemma beroende av att det fungerar bra på förskolan.

Tänk på att förskolan är något nytt som händer för ert barn och det är nya vuxna, nya barn, ny miljö att vistas i. Det är mycket nytt som händer och många intryck att bearbetas vilket kan göra att ert barn blir tröttare på em/kvällen. Har ni möjlighet så kan det var skönt att få kortare dagar under en period, tex att hämta kl:15.00 första veckorna. Det finns de barn som börjar vakna och sova oroligt på nätterna under en period och det är också vanligt. Det är som sagt mycket att bearbeta.

Vad kan du som förälder göra hemma för att underlätta för ert barn

Ni kan ta reda på förskolans mat och sovtider tex om förskolan äter kl:11.00 så kan ni försöka att äta dom tiderna hemma för att sedan vila. Om ert barn inte går ännu så ge barnet utmaningar till att försöka sig på det. Om ert barn kan gå men måste håll i något så utnyttja vagnen. Fäll bak sittvagnens ryggstöd och låt barnet hålla där när ni är ute och går. Det går långsamt så gör det när ni inte har bråttom. Ge barnet bestick ifall de inte fått det ännu. Det är en bra självkänsla att få äta själv. Jag kan själv. Ge barnet ett litet glas att dricka ur. Det finns de förskolor som inte har pip mugg. Barnet lär sig snabbt. Häll mindre vätska i glaset bara.

Uppföljningssamtal

Det är ett samtal man har tillsammans med pedagogen på ert barns avdelning där man pratar om hur inskolningen har gått. Man har detta vanligtvis 2-4 veckor efter avslutad inskolning. Då får ni föräldrar svara på frågor och tycka till om hur ni upplevt att inskolningen har varit/påverkat er och ert barn.

Var inskolningen för kort/lång?, Har ni märkt något hemma?, Har mat/sov rutiner förändrats?, Är barnet ofta sjuk?, Trivs barnet på förskolan? Hur märker ni det?, Fungerar lämning/hämtning?

Pedagogen kommer sen att tilldela er sin beskrivning på barnet  i relation till de andra barnen, vuxna. Samt i de frågor ovan. Berätta hur en dag ser ut för ert barn på förskolan och gärna visa bilder från verksamheten där ert barn är med.

Ekeby förskolas föräldraråd

Det är viktigt för oss att ha ett nära samarbete mellan förskolan och hemmet och därför strävar vi efter att ha ett engagerat och aktivt föräldraråd. Man får som förälder i föräldraråden inblick i Ekeby förskolas verksamhet och det är ett bra forum att ta upp frågor som är viktiga. Föräldrarådets föräldrarepresentanter ska fungera som en informationslänk till de övriga föräldrarna samt personalen.

Föräldrarådsrepresentanter:

1-2 förälder från varje avdelning, två personalrepresentanter och förskolechef.

Syfte:

Att genom ett bra samarbete mellan föräldrar och förskolan skapa en god atmosfär på Ekeby förskola Att föräldrarna ska få känna sig delaktiga i verksamheten och barnens vardag. Att problem tas upp i tidigt stadium Att föräldrarådet ska fungera som en informationslänk till de övriga föräldrarna

Uppgift:

Att samla information/synpunkter/frågor från de andra föräldrarna och lyfta fram dessa ur ett föräldraperspektiv Att anordna familjesammankomster, utflykter, fixardag mm Att se till att de andra föräldrarna får protokoll från alla möten

Föräldrarådsmöten:

 • Föräldrarådet träffas 2 ggr/termin
 • Förskolan ser till att representanter utses på höstterminens föräldramöte. Vi önskar att föräldrarepresentanten närvarar på alla möten under ett läsår.
 • Mötena sammankallas minst 2 veckor i förväg
 • Ordförande och sekreterare bestäms vid varje möte och drivs av föräldrarna
 • Det finns en stående agenda
 • Protokollet mailas ut till alla föräldrar och personal senast 1 vecka efter mötet

Stående agenda:

1.  Val av mötesordförande och sekreterare 2.  Genomgång av representanter och mailadresser 3.  Minnesanteckningar från föregående möte 4.  Barnens miljö:

 • information om förändringar i verksamheten som kan påverka barnens miljö och utrymme för synpunkter
 • trivsel och utveckling
 • säkerhet och hälsa
 • observationer

5.  Frågor från föräldrarna 6.  Frågor från personalen 7.  Övriga frågor/funderingar 8.  Beslut att fatta 9.  Nästa möte

Följande frågor ska ej tas upp i föräldrarådet:

 • Frågor om enskilda barn/familjer
 • Frågor om enskild personal
 • Den pedagogiska verksamheten (viss inflytande finns)
 • Frågor som rör enskilda händelser
 • Frågor som riktas mot personalens arbetsuppgifter som bemanning och personalens kompetens

Ekebysok emoticon positiva lista:

 • Vad härligt att du kommer idag!
 • Vilken fantastisk idé!
 • Vad fint tänkt av dig!
 • Vilka starka ben du har!
 • Vilka fantastiska händer du har som kan rita så!
 • Vilka starka lungor du har som kan ropa så högt!
 • Vilken bra viskröst du har!
 • Vad snällt att du tänkte på en kompis!
 • Vilka otroliga ögon du har som såg det!
 • Titta, vilken tur nu kommer en kompis till!
 • Vad lagom du kunde ta, vad bra att du kände efter i din mage!
 • Vad otroligt bra du är på att skicka till dina kamrater!
 • Vilken tur att du smakade, du tyckte ju om maten

För att kunna ta emot 1 nederlag måste vi ha fått ta emot 8 positiva beröm under samma dag!

Våra sånger

Sånger vi sjunger på förskolan

Vi gick in i en affär

Vi gick in i en affär, sa god dag vad har ni här. Kan man möjligtvis få köpa sej vantar här? Nej tyvärr, nej tyvärr. För detta är en liten klappa-händer-affär, klappa-händer-affär, klappa-händer-affär. Detta är en liten klappa-händer-affär, Klappa händer är det enda vi säljer här.våra sånger

Kan man möjligtvis få köpa sej stövlar här? (en liten stamp-i-golvet-affär)

Kan man möjligtvis köpa en mössa här? (En liten skaka-huvet-affär)

Fem fina fåglar

Fem fina fåglar satt på en gren, en flög iväg och då var det bara fyra fåglar kvar. Fyra fina fåglar satt på en gren, en flög iväg och då var det bara tre fåglar kvar. Tre fina fåglar satt på en gren, en flög iväg och då var det bara två fåglar kvar. Två fina fåglar satt på en gren, en flög iväg och då var det bara en fågel kvar. En fin fågel satt på en gren, den flög iväg och då var det bara grenen kvar.

(Räkna ner fåglarna på fingrarna)

Sju dagar har veckan

Sju dagar har veckan, sju dagar har veckan
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag
Sju dagar har veckan