Arbetssätt

MO-RE

På Ekeby förskola arbetar vi inspirerat utifrån två pedagogiker Montessori pedagogiken och Reggio Emilia. Dessa två pedagogiker är på många plan lika varandra, här följer några saker som dessa pedagogiker har gemensamt och som vi värderar väldigt högt på vår förskola.

 • Barnen är i fokus och bemöts som kompetenta.
 • Att lek ska leda till lärande.
 • Barnets alla sinnen stimuleras med hjälp av olika material.
 • Allt material är i barnens egen höjd.
 • En neutral miljö.

Montessori

Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessori noggranna observationer av barns utveckling. Hon upptäckte att alla barn är nyfikna och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Barnens egna intressen är bästa motorn för att söka kunskap. Barn har en otrolig koncentrationsförmåga när de är intresserade. Barn som vill lära sig något nytt upprepar en och samma övning om och om igen. Med dessa insikter skapande Maria Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet och välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

Läs mer

Reggio Emilia

På en Reggio Emilia inspirerad förskola sätts barnens val, dess förkunskaper, tankar och teorier i första rummet. Man lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin, som en hjälp för barnen att pröva och ompröva sina tankar och teorier. Det är inte en färdig produkt som är viktigt, utan själva processen. Vi skall vara i nuet och inte jaga målet.

Läs mer

Vår barnsyn

Vi har tillsammans arbetat fram en gemensam barnsyn som vi arbetar efter:

 • Alla barn ska få lyckas
 • Vi vill att barnen på vår förskola ska ha roligt, känna sig trygga, vara delaktiga och självständiga.
 • Vi arbetar för att utmana barnets nyfikenhet, kunskap och för att lyfta fram likheter och olikheter.
 • Vi ser barnet som kompetent.

Trygghet

Vi vill att alla på förskolan ska känna sig trygga därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan.

Vad är tema/projektarbete?

Vi lyssnar, observerar och dokumenterar hur barnen leker, arbetar och tänker och var deras lust och nyfikenhet finns.

Det vi ser och hör ligger till grund för hur vi arbetar med barnen. Då kan vi utmana med nya tankar och material för att locka fram det kreativa och skapande, som finns hos alla barn!

Alla barn är nyfikna och vill lära sig saker. De kan mycket utifrån sina egna erfarenheter. Vi tror att barn lär sig bäst när de är engagerade, förundrade, nyfikna och aktiva. Barn söker kunskap och det är vårt uppdrag i förskolan att utmana deras tankar och teorier.

Hur gör vi?

 • Arbetar för att stärka alla barns självkänsla.
 • Ger barnet arbetsuppgifter och utmaningar där de behöver varandra för att lära sig lösa en uppgift – hjälpas åt.
 • Hittar det barnet tycker är roligt, inspirerar och får med alla barn i en social gemenskap.
 • Skapar delaktighet i temat med olika sysslor och uppgifter, får alla att känna sig behövda och hjälpsamma.
 • Skapar jämlikhet mellan barnen – lyfta fram känslor och vad som är rätt och fel – undviker att kritisera barnen och ge tillsägelser inför varandra.
 • På olika sätt utifrån barnens ålder träna och hjälpa barnen att vara bra kompisar och lyfta fram de barn som är det – goda förebilder.