Montessori

Maria Montessori föddes i den italienska staden Chiaravalle 1870, och hon kom att bli den första kvinnan i modern tid att erhålla en examen i medicin i Italien. Mest känd är hon för sitt arbete med barn, och den pedagogik som hon under hela sitt liv utvecklade.
Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessori noggranna observationer av barns utveckling. Hon upptäckte att alla barn är nyfikna och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Barnens egna intressen är bästa motorn för att söka kunskap. Barn har en otrolig koncentrationsförmåga när de är intresserade. Barn som vill lära sig något nytt upprepar en och samma övning om och om igen. Med dessa insikter skapande Maria Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet och välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

I en Montessoriverksamhet är inte lärarens främsta uppgift att förmedla kunskap. Snarare är den att observera barnen, vara uppmärksam på varje barns behov och stimulera deras respektive intressen. Maria Montessori menade att all onödig hjälp var ett hinder i ett barns utveckling.

De viktigaste hörnstenarna för pedagogiken:
• trygghet
• självförtroende och tillit
• självständighet och oberoende
• respekt och hänsyn
• nyfikenhet och initiativförmåga
• koncentration och arbetsglädje

Några av Montessori pedagogikens grundtankar
Den förbereda miljön:
Montessori rummet är väl förberett och anpassat efter barnens ålder och behov. Miljön ska vara inbjudande och i barnens storlek. Ordningen i rummet är viktig och
”var sak har sin plats” på hyllorna. Ordningen skapar trygghet för barnen.
Rummen är indelade i olika ämnesområden.

Frihet och ansvar
Barnen väljer fritt vad de vill leka med i rummet. Genom det fria valet utvecklar barnen sin koncentration. Syftet är att varje barn ska utveckla sin självkänsla och självständighet.

Motorik
Den motoriska utvecklingen hos barn följer ett givet schema. Detta hade Maria Montessori som läkare kunskap om. Hon utgick därför alltid från det när hon utvecklade hela sitt pedagogiska material. Hon såg att kroppen och intellektet är varandras förutsättning.

Praktiska vardagsövningar
Övningar i att ta hand om sig själv ex tvätta händer och snyta sig, övningar i att ta hand om miljön ex diska och pressa juice. Vi tränar även barnen i socialt beteende.

Sinnestränande övningar
Övningar som tränar barnens alla sinnen, visar barnen dimentioner och olika geometriska former. Förbereder barnen för kommande inlärning.

Matematik
Vi lär barnen att koppla ihop symbol med kvantitet. Vi bygger upp barnens matematiska sinnen på ett lekfullt sätt. Vi går från det konkreta till det abstrakta.

Språk
Med våra fina hjälpmedel sandpappersbokstäver och rörliga alfabetet lär sig barnen att först skriva senare läsa. Vi ljudar bokstäverna och tränar först de små bokstäverna för att underlätta läsinlärningen. Rim och ramsor ingår i de dagliga samlingarna för alla åldrar.
Vi läser även mycket böcker för barnen.

Kultur
Kulturella ämnena omfattas av geografi, historia och musik. Vi arbetar med världsdelarna med hjälp av både kartpussel, flaggor och bilder. I ämnet historia börjar vi med att utforska begreppet tid. Vi arbetar med tidslinjen som beskriver jordens historia. Vi sjunger och spelar instrument.
Vi har även rytmik.

Naturvetenskapliga ämnen
Detta område omfattar biologi, experiment och teknik.Vi går ofta ut och utforskar naturen i närområdet. Barnen plockar med sig ex kottar och löv till förskolan som vi sedan undersöker. Maria Montessori sa att det är i naturen som människan hämtar kraft.